Pivot Points (PP)
Många kortsiktiga spekulanter använder sig av en teknik som kallas ”Pivot Points” för att på ett ungefär bestämma stöd- och motståndsnivåer i exempelvis en aktie eller ett index.
Tekniken används även av marketmakers och andra institutionella traders, och detta gör verktyget extra intressant för den som handlar kortsiktigt.

Hur räknar man ut de olika stöd- och motståndsnivåerna?
Detta gör man med hjälp av föregående dags högsta-, lägsta- och stängningskurs med hjälp av nedanstående formel.

PP = (H + L + C) / 3
M1 = 2 * PP - L
S1 = 2 * PP - H
M2 = PP + RANGE
S2 = PP  - RANGE

Där PP = Pivotpunkt, H = Föregående dags högsta kurs, L = Föregående dags lägsta kurs, M1 = Motståndsnivå 1, M2 = Motståndsnivå 2, S1 = Stödnivå 1 och S2 = Stödnivå 2 och RANGE = H - L

Strategi
En enkel strategi kan vara att köpa när aktien bryter motståndsnivåerna och på motsvarande sätt sälja när aktien faller genom stödnivåerna.
Man kan se pivotpunkten som en jämviktsnivå och den mesta handeln brukar ske mellan de första motstånds- respektive stödnivåerna dvs. mellan M1 och S1 och det är mellan dessa nivåer som marketmakern ofta dominerar.

När någon av nivåerna bryts börjar kortsiktiga spekulanter hoppa in och här justerar oftast marketmakern sina köp- och säljnivåer. Bryts även den andra motstånds- eller stödnivån drar detta till sig mera långsiktiga spekulanter som swingtraders och rörelserna brukar bli ännu större.

Jag räknar ut dessa nivåer för OMXS30 den 19:e mars 2009 baserad på föregående dags högsta- och lägsta nivåer och stängningskursen.

Den 18:e mars noterades OMXS30 i 675,452 som högst och 655,685 som lägst. Stängningskursen för indexet blev 662,759

PP = (H + L + C) / 3 = 675,452+655,685+662,759 = 664,632 = 664,6
M1 = 2 * PP - L = 2 x 664,632 - 655,685 = 673,579 = 673,6
S1 = 2 * PP - H = 2 x 664,632 - 675,452 = 653,812 = 653,8
M2 = PP + RANGE = 664,632 + 19,767 = 684,399 = 684,4
S2 = PP  - RANGE = 664,632 - 19,767 = 644,865  = 644,9

Jag markerar nivåerna i grafen enlig bilden nedan. När börsen öppnar den 19:e och kursen hamnar över pivotpunkten är den första positiva signalen på plats. Här kan man ta köpposition och lägga en stopp-loss strax under S1. När indexet är framme vid M1 kan man överväga att sälja innehavet (eller kanske halva innehavet) eller så kan man ligga kvar och hoppas på att M1 bryts. Många hoppar in när M1 ger vika. När indexet är famme vid M2 borde man kanske ta hem hela vinsten och stänga positionen.

Pivot Points

Jag tar dagens OMXS30 som sista exempel. Baserad på gårdagens noteringar (23:e mars 2009) räknar jag fram pivot punkterna med hjälp av formeln ovan och får fram följande;
M1 = 675, M2 = 681, Pivotpunkt: 664, S1: 657 och S2 = 646
Markerar nivåerna på bilden. Börsen öppnar över pivotpunkten och då får jag min första positiva signal. Jag tar köpposition och lägger stopp-loss strax under pivotpunkten. Tar hem vinsten vid M1. Jag kunde dessutom ta säljposition direkt vid M1, men det är för riskabelt då trenden är för närvarande uppåt. Indexet hamnar under pivotpunkten, då tar jag säljposition strax vid PP och lägger stopp-loss strax ovanför. Sutligen tar jag hem vinsten vid S1.

Pivot Points 2

Det bästa med den här metoden är att man kan beräkna alla nivåer innan börsöppningen och markera nivåerna på grafen. Då har man en handlingsplan och vet exakt vad man ska göra när handeln kommer igång.

Det går att ha "Pivot Points" som ett självständigt tradingsystem men då måste man använda en effektiv riskhanteringsmetod för att kunna snabbt avsluta eventuella förlustaffärer och låta vinstaffärerna löpa längre.

Annars kan man använda det här verktyget som ett komplement till en annan strategi exempelvis Opening Range Breakout eller Gap Trading. Det går även att använda det som ett hjälpmedel för att bestämma intraday trenden.

CyberSite.se

Intraday.se är producerad med hjälp av verktyg från Cybersite.se.

Skapa egen hemsida