Några frågor och svar angånde denna webbplats.

Vad bygger analyserna på?
Analyserna på den här webbplatsen bygger på teknisk analys.

Är prognoserna eller analyserna 100 procent säkra?
Nej! teknisk analys (TA) är ingen exakt vetenskap. Man jobbar med sannolikheter inom TA. Man kan dra paralleller med väderprognoser då prognoserna för vissa dagar blir helt tvärtom. Prognosen kan t.ex vara regn och åska för kommande dag men som blir solsken och fint väder i verkligheten.

Därför reserverar jag mig för analyser med felaktiga utfall då TA är inget annat än en tolkningsfråga av marknadspsykologi, prismönster, historiska kurser och volymnivåer för att förutsäga framtida rörelser.


Ska man se analyserna som köp- eller säljrekommendationer?
Jag använder den här webbsidan som en sorts dagbok för mina idéer och funderingar.
Informationen får under inga förhållanden betraktas som investeringsrådgivning eller som ett erbjudande att köpa eller sälja andra finansiella instrument.

Därför tar jag inte ansvar för direkt eller indirekt skada, förluster eller kostnader av något slag som kan uppstå på grund av användande av information på denna webbplats.

Vaför finns det inga grafer med analyserna?
Det är lite tidskrävande att redigera och ladda upp bilder på webbsidan, därför lägger jag inte upp bilder tillsammans med analyserna. Det är ganska lätt att hänga med mina tolkningar om ni själva har tillgång till grafer. Jag ska dock förska ta med grafer så mycket jag kan.

Hur ska man tolka analyserna?
Ofta skriver jag t.ex att sannolikheten för uppgång/nedgång är stor och om indexet/aktien hamnar över/under en viss nivå så kan vi se högre/lägre kurser under dagen. Även om sannolikheten för uppgång/nedgång är stor så väntar jag för att se ifall nivån bryts eller inte. Så länge nivån som jag har satt är intakt tar jag inga positioner.

Hur agerar man på brytning av ett stöd eller ett motstånd?
Är man kortsiktig och handlar intradag så kan man agera direkt vid brytning av ett stöd eller motstånd. Ofta ser man hur ett stöd eller motstånd passeras upprepade gånger under en tradingsession för att sedan stänga över stödet eller under motståndet och detta mönster kan man uttnyttja vid intraday trading.

Är man mer långsiktig och kanske sysslar med swingtrading så är stängningskursen viktigare dvs man bör vänta och se ifall stängningskursen blir över motståndet eller under stödet och agera därefter.

Ska man hoppa in i en affär så fort man ser en formation?

I teknisk analys är formationer viktiga, men de har inget värde så länge de är obekräftade.
Bekräftelsen sker först när stängningskursen hamnar utanför formationsområdet.
Man ska därför aldrig ta en positionen innan man får bekräftelse. Vissa formationer bekräftas aldrig och det händer att kursen fortsätter då i motsatt riktning och har man tagit en position innan kan det sluta i en otrevlig affär...

Diverse frågor och funderingar

Vad betyder cykliska aktier och var ska man hoppa in och ta position?
Ju mer cykliskt ett bolag är desto mer följer det konjunktursvängningarna. Exempel på cykliska branscher är stål- och skogsbolag och även verkstadsbolag. Vissa bolag gynnas tidigt av en konjunkturuppgång och andra kommer in senare.

Skog drar tidigt i en konjunkturuppgång medan byggbolag hör till kategorin sencykliska aktier. När allt ser ljust ut byggs det på för fullt och eftersom projekt har långa ledtider kan tajmingen bli helt fel. Nämligen färdigställda projekt lagom till lågkonjunkturen.

Livsmedel och läkemedel konsumeras oavsett konjunkturläge och är exempel på defensiva bolag. Tror man på en högkonjunktur i mitten av nästa år kan man redan till sommaren sikta in sig på de aktier som sticker tidigt i cykeln.
Börsen ligger sex till tolv månader före konjunkturutvecklingen.

Några viktiga statistik att hålla koll på;

Sysselsättningsstatistiken: Ger en stark signal om tillståndet i ekonomin. Börsen brukar falla när de amerikanska sysselsättningssiffrorna kommer in svagare än väntat.
Stigande sysselsättningssiffror visar var i konjunkturen vi befinner oss och påverkar den privata konsumtionen positivt vilket i sin tur har en positiv påverkan på en del börsbolag.

Inköpschefsindex: Visar vad tillverkningsindustrin tror om den närmaste framtiden. Indexet beräknas i procent vilket innebär att det kan ligga mellan 0 och 100. Ett värde över 50 indikerar att industrin växer och visar även på en positiv framtidssyn, medan ett värde under 50 visar det motsatta dvs. att industrin krymper och att framtidstron är svag. Indikatorn är intressant eftersom den är framåtsblickande.

Visa din annons här »

Köp annonsplats på Intraday.se till förmånliga priser. För mer information kontaka OA@spotmarket.no och ange "Annonsering på Intraday.se" som ärende.

CyberSite.se

Intraday.se är producerad med hjälp av verktyg från Cybersite.se.

Skapa egen hemsida